PUBLIKÁCIÓK

2013

Teljesítmény és biztonság viszonya a kockázattársadalom szervezeteinek működésében. Makrokriminológiai megközelítés. Kriminológiai Tanulmányok  50. kötet, OKRI, Budapest, 2013. 207-224. pp. 

A globalizáció fogalma, hatása az európai térségben, különös tekintettel hazánk helyzetére. In: Finszter Géza (szerk.):   Kutatási jelentés A globalizáció hatása és bűnözés-prognózis Magyarországon 2020-ig c. kutatási témában. http://www.bm-tt.hu/cuccok/letolt/finsztergezajelentes13.pdf 14-34. old. (letöltve 2014. 07. 30.)

 

 

Nyelvek
  • Magyar-English

    Hungarian - Magyarul
       English - Angol
Friss hírek

MEGJELENT: Megbüntethetetlen bűnök. Transznacionális gazdálkodó szervezetek kockázatmenedzselése.
Tovább...

Kétkedő kriminológia. A rizikótársadalom kriminálszociológiája.
Tovább...

Kapcsolat
an image
Prof. Dr. Irk Ferenc
E-mail: info@irkferenc.hu