PUBLIKÁCIÓK ÉS EGYÉB DOLGOZATOK

2013

 

Irk F. (2013_01) A globalizáció fogalma, hatása az európai térségben, különös tekintettel hazánk helyzetére. In: Finszter Géza (szerk.):   Kutatási jelentés A globalizáció hatása és bűnözés-prognózis Magyarországon 2020-ig c. kutatási témában. Belügyminisztérium, Budapest, 2013. 14-34. pp.

Irk, F. (2013) The concept and impact of globalisation in the European region, with special reference to the situation in Hungary

PDF

***

 

Irk. F. (2013_02) Teljesítmény és biztonság viszonya a kockázattársadalom szervezeteinek működésében. Makrokriminológiai megközelítés. In: Vókó Gy. ()szerk.): Kriminológiai Tanulmányok  50. kötet, OKRI, Budapest, 2013. 207-224. pp.

Irk, F. (2013) Relationship of achievement and security at the operation of the risk society organizations. Macrocriminological approach.

PDF


 

Nyelvek
  • Magyar-English

    Hungarian - Magyarul
       English - Angol
Friss hírek

MEGJELENT: Megbüntethetetlen bűnök II. Az ember és környezete kizsákmányolásának metamorfózisa
Tovább...

Megbüntethetetlen bűnök I. Transznacionális gazdálkodó szervezetek kockázatmenedzselése.
Tovább...

Kapcsolat
an image
Prof. Dr. Irk Ferenc
E-mail: info@irkferenc.hu