Kétkedő kriminológia. A rizikótársadalom kriminálszociológiája.

Új könyv: Kétkedő Kriminológia [E-BOOK]
 

 

 

A 20. század utolsó évtizedeitől az egész világon kezdetét vette egy olyan folyamat, amelynek kimenetele ma még teljességgel ismeretlen. Egy azonban már biztos: a korábban megszokottól gyökeresen különböző új világ következik. Ezt a korszakot a társadalomtudósok a második modernizáció időszakának nevezik.

A természeti és a társadalmi folyamatokat együttesen vizsgálva az is jól érzékelhető, hogy a társadalmak formálásában legnagyobb befolyással bíró erők, így a politikusok és a gazdasági vezetők többsége úgy hozza meg döntéseit, hogy megoldásaiban az új kihívásokra, többnyire nagyon magabiztosan, a korábban jól bejáratott, megszokott régi válaszokat adja.

Aki több mint negyven évet töltött el társadalomkutatással, azt ez az állapot nyugtalansággal tölti el. S talán immár a kétkedés luxusa is megengedhető számára, hiszen gyakran megválaszolatlan kérdéseihez rendelkezésére állnak a rizikótársadalom és a második modernizáció témakörében a világ legkülönbözőbb részein eddig végzett felmérések arzenálja. A szerző ezek közül mintegy 430 forrásmunkát hivatkozik meg. Jelen kötet e kutatások tematikus feldolgozásának eredményeként készült el, mindenkor az alcímben megjelölt témakörre összpontosítva.

 

Az előbb felvázoltakból következik számos dilemma, aminek körbejárására vállalkozik e könyv írója. Valamennyi kérdést megelőzően fogalmi tisztázásra kerül sor.

Ilyen kérdések például a következők:

·         Milyenek az esélyei a növekedésnek, a sokat hangoztatott fenntartható fejlődésnek?

·         Milyen természeti változások várhatók az emberi környezet alakulásában, s e valószínű változásokra a különböző döntéshozók milyen jellemző válaszokat adnak?

·         Mi a jövője a nemzetállamoknak a megállíthatatlan globalizációs folyamatban? A kihívásokra melyek a jelenleg jellemző válaszok, s ezeknek milyen következményei várhatók?

Konkrétabban:

·         A környezeti „túllövésnek” kik a haszonélvezői, kik a kárvallottjai, melyek a valódi okok, s vannak-e valóban hatékony megelőzési módszerek?

·         Figyelembe véve Európa népességének elöregedését, továbbá azt a felelősséget, amit az ún. civilizált világ visel a „harmadik világba” sorolt országokkal szemben, milyen következményekkel kell számolnia az ún. Európa-erőd híveinek?

·         A korrupciónak, a feketegazdaságnak melyek a valódi okai, s vannak-e valóban hatékony megelőzési módszerek?

·         A terrorizmusnak melyek a – kifejezetten nem vallási – indítékai, s ezekre adhatók-e egyáltalán jó válaszok? Ha igen, melyek azok?

·         Mi valójában a szervezett bűnözés, s kik ennek gerjesztői?

·         Milyen következményei vannak és lesznek a jelenlegi drogstratégiának, figyelembe véve az egyéb kábító hatású szerek kezelését is? Kik a haszonélvezői és a vesztesei a jelenlegi helyzetnek?

·         Az USA prohibíciós, és ezt mintegy fél évszázaddal követő gorbacsovi alkohol- és kábítószer-ellenes törvény kudarcának és következményeinek ismeretében tényleg komolyan gondolható, hogy a jelenleg világszerte alkalmazott, irdatlan pénzekkel támogatott prevenciós és drogüldözési stratégia sikerre vezethet? Vajon ki él meg jobban: aki a kábítószert előállítja, aki forgalmazza, aki mindezt üldözi (nevesítve: az államok fizetett szolgái)? Kik a kárvallottak, melyek a droghasználatot kiváltó okok, s vannak-e valóban hatékony megelőzési módszerek?

·         Mi a célja és mit ér a büntetés? Mely területeken, és milyen mértékben tekinthető hatékonynak a büntetés, s melyek azok az életterületek, ahol ma már nyilvánvalóan a több ezer éves múltra visszavezethető büntetési szisztéma kudarcot vallott?

·         Kiknek, miért, és milyen távon érdeke a deviánsnak címkézett jelenségek, tettek bűncselekménnyé minősítése, s a büntetések szigorítása a kiváltó okok felszámolása nélkül?

·         Ha a kis bűnöket szigorúan büntetjük, mi történjék a sokszorosan súlyosabb bűnökkel? Büntethetők-e ez utóbbiak egyáltalán, s ha nem, akkor mit kezdjünk velük?

 

Az olvasó a kérdések feloldását a kozmopolita kriminológia szemléletének meghonosodásában találja meg.

 

Tartalomjegyzék

1. fejezet

2. fejezet

>

4. fejezet

5. fejezet

 

Nyelvek
  • Magyar-English

    Hungarian - Magyarul
       English - Angol
Friss hírek

MEGJELENT: Megbüntethetetlen bűnök II. Az ember és környezete kizsákmányolásának metamorfózisa
Tovább...

Megbüntethetetlen bűnök I. Transznacionális gazdálkodó szervezetek kockázatmenedzselése.
Tovább...

Kapcsolat
an image
Prof. Dr. Irk Ferenc
E-mail: info@irkferenc.hu