PUBLIKÁCIÓK

2019

Feltötlés alatt...

Irk, Ferenc: Kockázatkezelés és bűnözéskontroll

Ügyészségi Szemle 2019/4. 6-18. In: http://ugyeszsegiszemle.hu/hu/201904/ujsag#6

Összegezés:

A kutatói megfigyelések azt jelzik, hogy bár a világot behálózó média ontja a legkülönbözőbb információkat, azonban a ma élő emberek döntő többségének fogalma sincs a jelen világunkat, és ennek jövőjét döntően befolyásoló összefüggésekről, amelyek épp ezért nem is foglalkoztatják őket. Ez a tény mind a gazdaság, mind a politika szereplői számára – rövidtávon – kifejezetten előnyös, hosszútávon pedig sem gondolkodni, sem tervezni nem szokásuk. Az állítás azzal egészíthető ki, hogy a világ (gazdasági szempontból) fejlettebb részében élő lakosainak jelentős része nemcsak áldozat, hanem – vásárló ereje függvényében, annak növekedésével arányosan – tevékeny részese számos olyan kártételnek, amelyek társadalmi veszélyessége ma már nem képezi vita tárgyát. Fogyasztásával – többnyire közvetve, ám aktívan –részt vesz részint a nála kedvezőtlenebb helyzetben lévő embertársai kizsákmányolásában, részint szűkebb és tágabb környezete visszafordíthatatlan tönkretételében. Az előzőekben bemutatott új bűncselekményekre a kriminálpolitikának tehát (egyelőre legalábbis) nem sikerült adekvát válaszokat találnia.

Épp ezért végre tényleg el kellene gondolkodni azon, hogy mi várható ezután, elveinkből mit szabad/kell feladnunk, s mit kell, és ha kell, mit tudunk megőrizni? Továbbra is minden megy a maga útján mindaddig, amíg fájdalmasan világossá nem válik, hogy a kapitalizmus eddig megismert egyetlen formája sem tartható fenn? Valóban egy olyan futószalagon rohan vagy taposómalomban mozog a világ, amiből – ha nem az alapoknál, és nem azonnal kezdünk el egy valódi modernizációt – később már nincs kiszállás?

 

Nyelvek
  • Magyar-English

    Hungarian - Magyarul
       English - Angol
Friss hírek

MEGJELENT: Megbüntethetetlen bűnök. Transznacionális gazdálkodó szervezetek kockázatmenedzselése.
Tovább...

Kétkedő kriminológia. A rizikótársadalom kriminálszociológiája.
Tovább...

Kapcsolat
an image
Prof. Dr. Irk Ferenc
E-mail: info@irkferenc.hu