PUBLIKÁCIÓK

2020

Feltötlés alatt...

Irk Ferenc (2020): A munkavégzők kizsákmányolása és az európai értékek védelme. In: Madai Sándor - Pallagi Anikó - Polt Péter (szerk.): Sic itur ad astra. Ünnepi kötet a 70 éves Blaskó Béla tiszteletére. Ludovika Egyetemi Kiadó Budapest. 241-249.

Rezümé

Ebben a dolgozatban az olvasó rövid áttekintést kap arról, hogy napjaink kockázati társadalmának viszonyai között miképp „újul meg” az újkor kezdetéig visszavezethető, mai értelemben vett rabszolgatartás, valamint a 19. század második és a 20. század első fele közötti időszakban az iparosodás előrehaladtával mind szélesebb körben elterjedt – és máig tartó – kizsákmányolás, továbbá annak munkavégzéssel összekapcsolódó megvalósulási formája: a modern kori rabszolgaság és a kényszermunka. Definiálom e fogalmak közös és elválasztó ismérveit, s arról is szó esik, hogy nemzetközi színtéren az emberek védelmét szolgálni hivatott szervezetek milyen erőfeszítéseket tesznek, és milyen eredményeket érnek el e jelenségek visszaszorításában. 

Irk Ferenc (2020: A 100 éves Destek Miklós igazságügyi szakértő köszöntése. Magyar Jog 67. évf. 9. szám, 2020. szeptember, 547-551. pp.

Összegezés

Destek Miklósnak az általam kissé megismert négy évtizedes életciklusát végig kísérte a már-már aggályosan igényes, „kínosan” precíz, morális döntéseiben megfellebezhetetlen szakértői habitusa. Munkássága során folyamatosan szembe találkozott olyan, természettudományos módszerek vizsgálata nélkül elfogadott tabukkal, amelyeket rendre megkérdőjelezett, sőt gyakran meg is cáfolt. Akiket ez a precíz és aprólékos valóságelemzés zavart (a legkülönbözőbb posztokon szép számmal akadtak ilyenek), azok megpróbálták kiszorítani, feltehetően úgy érezvén: az egykori kötöttpályás szakértő olyan témakörök alapos feltárásába fog bele, vizsgálódik, kutakodik és kutat, ráadásul nem átall megcáfolni és ellenbizonyítani, ami szembe megy a jól megszokott szakértő rutinmentalitással. Évtizedeket szentelt a közúti közlekedésbiztonságnak és balesetmegelőzésnek, nemkülönben annak, hogy egységes jogértelmezéssel és az emberi és műszaki tényezők lehetőségeinek és korlátainak bemutatásával hozzájáruljon annak a lehetőségnek a megteremtéséhez, hogy ma egy, a korábbinál emberségesebb és igazságosabb szabálysértési és büntetőbírósági ítélkezési gyakorlat valósulhasson meg azok esetében, akik közúti közlekedési balesetbe keveredtek. Köszönet Tóth Mihály professzornak, hogy helyet ad ennek a visszaemlékező, és a bevezetőben jelzettek okán némileg szubjektív tanulmánynak.

  

 

Nyelvek
  • Magyar-English

    Hungarian - Magyarul
       English - Angol
Friss hírek

MEGJELENT: Megbüntethetetlen bűnök. Transznacionális gazdálkodó szervezetek kockázatmenedzselése.
Tovább...

Kétkedő kriminológia. A rizikótársadalom kriminálszociológiája.
Tovább...

Kapcsolat
an image
Prof. Dr. Irk Ferenc
E-mail: info@irkferenc.hu