PUBLIKÁCIÓK

2021

Feltöltés alatt

 

Irk Ferenc (2021):  Misuse of Power. Perpetrators and Victims (A Macrocriminological Approach.) In: Holé Katalin - Király Eszter (szerk.): Haladás és ellenállás. Erdei Tanár Úr és más szerzők dolgozatai. ELTE Jogi Kari Tudomány 48. Budapest, 291-306.

Hatalommal visszaélés. Elkövetők és áldozatok. (Makrokriminológiai megközelítés.)

Rezümé

Hatalommal visszaélést eredményez, ha egy hatalommal bíró szociális entitás azt tapasztalja, hogy bizonyos pozitív akciók csak csekély vagy semmiféle ellenállást nem váltanak ki bizonyos személyek, elvek vagy tárgyak tekintetében. A hatalommal visszaélés egy változata az emberek kizsákmányolása. A kizsákmányolás módja éppúgy változatos, mint az abban részt vevők számossága és összetétele. A fogalom alatt értendő a kényszer (vagy rabszolga) munka, az életkori, nemi és foglalkozási specialitásokat magukon viselő elkövetők és áldozatok köre. Kiterjedtségét tekintve beszélhetünk globális, regionális, lokális és egyedi/egyéni szintekről. A sérelmet elszenvedők sokrétűsége már önmagában indokolttá teszi, hogy a megszokottat meghaladó szintet lépve a makroviktimológia körében foglalkozzunk e tömegjelenséggel, azt a meggyőződést előre bocsátva, hogy a kizsákmányoltak milliói speciális áldozati csoportot képezhetnek.

A hatalommal (erőfölénnyel) visszaélés e durva formáját elemezve a szakértők leggyakrabban a gazdasági kizsákmányolás problémáira összepontosítanak. A kényszermunka, rabszolgamunka, kizsákmányolás kifejezések alatt sorjázó információk mind az európai, mind a magyar nyelvű médiumokban az elmúlt másfél évtized során jelentős teret nyertek. A nagyszámú esettanulmányok ismeretében arra a végkövetkeztetésre jutunk, hogy egyrészt a termelési lánc szereplői között nagy tömegben vannak anonym áldozatok. Másrészt megállapítható, hogy az áldozatok maguk is rengeteg embertársukat viktimizálják. Jelenleg sem a kriminológiai, sem a viktimológiai kutatások ezekre az összefüggésekre nem fordítanak kellő figyelmet. A globalizált termékek fogyasztóinak el kellene ismerniük, hogy a kizsákmányolásban bűnrészesek, a bűnelkövetők tettestársai. Ennek a ténynek a negligálása kényelmes következtetés levonásához vezet: azt a felelősséget is el lehet hárítani, hogy a kizsákmányolás folytán keletkező haszonban a kizsákmányolóval osztoz(kod)unk.

 

Irk Ferenc (2021): Megbüntethetetlen bűnök II. Az ember és környezete kizsákmányolásának metamorfózisa. Bíbor Kiadó, Miskolc 316 pp.


Irk, Ferenc (2021): Risikomanagement und Kriminalitätskontrolle. (Lokale Antworten auf globale Herausforderungen?) In: Haferkamp, R. – Kilchling, M. – Kinzig, J. – Oberwittler, D. – Wössner, G. (Hrsg.): Unterwegs in Kriminologie und Strafrecht – Exploring the World of Crime and Criminology. Festschrift für Hans-Jörg Albrecht zum 70. Geburtstag. Duncker & Humblot Berlin, 125-147.


 

 

 

Nyelvek
  • Magyar-English

    Hungarian - Magyarul
       English - Angol
Friss hírek

MEGJELENT: Megbüntethetetlen bűnök II. Az ember és környezete kizsákmányolásának metamorfózisa
Tovább...

Megbüntethetetlen bűnök I. Transznacionális gazdálkodó szervezetek kockázatmenedzselése.
Tovább...

Kapcsolat
an image
Prof. Dr. Irk Ferenc
E-mail: info@irkferenc.hu