PUBLICATIONS

1971-1980

 

1980.

Irk F. & Pusztai L. (1980) Günther  Kaiser: Kriminologie. (Recenzió) Jogtudományi Közlöny, 1980/12. 885-890. pp.

Irk F. & Vág A. (1980) Egy üzemi balesetekkel kapcsolatos kriminológiai kutatás tapasztalatairól. Munkavédelem, 1980/4-6. 1-12. pp.

Irk F. (1980) A generális és a speciális prevenció összhangjának biztosítása a közlekedésben. Belügyi Szemle, 1980/3. 13-19.pp.

Irk F. (1980) A kriminológiai okfeltárás és a szakértői eljárás néhány további lehetősége az üzemi baleseteknél. Felsőoktatási Munkavédelmi Közlemények, 1980/2. 51-56.pp

Irk F. (1980) A rizikó és a gondatlan bűncselekmények. Jogtudományi Közlöny, 1980/3. 178-186. pp.

Irk F. (1980) Jelezzek, ne jelezzek ... .Népszava, 1980. június 7., 13. pp.

Irk F. (1980) Kezdjük már óvódás korban. Népszava, 1980. június 7., 12. p.

Irk F. (1980) Nézetek a büntetőjogi gondatlanságról I. Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok, XVI. kötet 255-300. pp.

 

1979.

Irk F. (1979) A baleseti okok és a gépjárművezetői továbbképzés kapcsolatáról. Autóvezető, 1979/1. 28-29. pp.

Irk F. (1979) A forgalomellenőrzés és a prevenció hatékonyságának kapcsolatáról. Belügyi Szemle, 1979/8. 14-20. pp.

Irk F. (1979) A gondatlan bűnözés struktúrája és dinamikája. Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok XVI. kötet. 249-273. pp.

Irk F. (1979) A sértett magatartásának értékelése a technikai vívmányok alkalmazása során bekövetkező gondatlan bűncselekmények körében. Jogtudományi Közlöny, 1979/8. 493-499. pp.

Irk F. (1979) Az elsőbbségadás tudománya. Népszava, 1979. augusztus 4., 12. p.

Irk F. (1979) Gondatlan viselkedés - balesetokozás - gondatlan bűncselekmény. Magyar Jog, 1979/3.

Irk F. (1979) Gondolatok a munkavédelemről. Autóvezető, 1979/2. 37-39. pp.

Irk F. (1979) Közúti balesetek. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1979. 472 pp.

Irk F. (1979) Ön hogyan szokott előzni? Népszava, 1979. június 2. 12. p.

Irk F. (1979) Vakvezetés. Népszava, 1979. április 14., 13. p.

 

1978.

Irk F. (1978) A baleseti okok kutatásának kriminológiai szempontjai. Munkavédelem, 1978/10-12. 29-32. pp.

Irk F. (1978) A konfliktuselemzés mint a baleseti okkutatás tárgya. Városi Közlekedés, 1978/4. 258-263. pp.

Irk F. (1978) A kriminológia helyzete az NSZK-ban. Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok XV. kötet, 301-326. pp.

 

Irk F. (1978) Gondolatok a technika embere hibás viselkedésének okairól. Felsőoktatási Munkavédelmi Közlemények, 1978/3. 153-164. pp.

Irk F. (1978) Közlekedés-kriminológia. Jegyzet a Rendőrtiszti Főiskola részére. BM Tanulmányi és Propaganda Csoportfőnökség.

Irk F. (1978) Strafen - aber wie? In: 12.Tagung der Österreichischen Gesellschaft für Unfallchirurgie 1976. Hefte zur Unfallheilkunde, Heft 130 342-348. pp.

 

1977.

Irk F. & Bakóczi A. (1977) A tömegkommunikáció és az emberölés néhány összefüggéséről. Jogtudományi Közlöny, 1977/7. 395-403. pp.

Irk F. (1977) A közlekedési balesetekkel kapcsolatos bűncselekmények megelőzési irányai és eszközei. Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok XIV. kötet 305-343. old.

Irk F. (1977) A közlekedési balesetet okozók személyének és cselekményének a társadalmi veszélyességéről. Magyar Jog, 1977/5. 413-423. pp.

Irk F. (1977) Autópályán. OKBT Balesetelhárítási kiadványsorozat.

Irk F. (1977) Autópálya-rendészet az NSZK-ban.  Belügyi Szemle Tájékoztatója, 23.sz. 86-93. pp.

Irk F. (1977) Felkészülni a veszélyre. Népszava, 1977. december 17., 14.p.

Irk F. (1977) Gesellschaftliche Zusammenhänge zwischen Verkehrskriminalität und Automobilismus. Zeitschrift für gesamte Strafrechtswissenschaft, Band 89. 285-297. pp.

Irk F. (1977) Közlekedés kriminológiai kutatások Szolnok megyében. Belügyi Szemle, 1977/8. 89-93. pp.

Irk F. (1977) Ötletek Salzburgból. Autó Motor 1977/14., 15. p.

 

 

1976.

Irk F. (1976) Biztonság  - biztonsági öv. Népszava 1976. július 3. 13.p.

Irk F. (1976) Célba érés távirányítással. Autó Motor 1976/11. szám 29. p

Irk F. (1976) Jobb munkahelyi légkörrel a közlekedés biztonságáért. Volán Kiskönyvtár

Irk F. (1976) Nagy város - nagy gond. Népszava 1976. április 3. 11. p.

Irk F. (1976) Nyugatnémet utakon. Autó Motor 1976/1-7. szám

Irk F. (1976) Sebesség látszata, valósága, veszélye. Népszava 1976. május 8. 13. p.

 

1975.

Irk F. & Merényi Kálmán (1975) A bűnelkövetővé válás egyes kérdései a közlekedési bűncselekményeknél. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Juridica et Politica Tomus XXII Fasciculus 3. Szeged

Irk F. (1975) A 12. Nemzetközi Forgalomtechnikai és Forgalombiztonsági Hét (Belgrád 1974. IX. 2-7.) Városi Közlekedés 1975/1.51-56. pp.

Irk F. (1975) Az ittas balesetokozás társadalmi veszélyessége egy kriminológiai kutatás tükrében. Magyar Jog, 1975/1. 28-31. pp.

Irk F. (1975) Kriminalsoziologie des Verkehrsverhaltens. Zeitschrift für Verkehrssicherheit 1975/1. 19-26. pp.

Irk F. (1975) Magángépjárművezetők baleseteiről. Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok XII. kötet. 135-170. pp.

 

1974.

Irk F. & Viski L. (1974) Tömegtájékoztatási eszközeink közlekedésbiztonsági munkájáról. Belügyi Szemle, 1974/6. 23-32. pp.

Irk F. (1974) A hivatásos gépjárművezetők közlekedési baleseteinek okairól. Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok, XI. kötet. 203-249. pp.

Irk F. (1974) A közlekedési bűncselekmények megelőzési lehetőségeinek és a büntetőeljárás hatékonyságának kapcsolatáról. Magyar Jog és Külföldi Jogi Szemle, 1974/1. 12-16. pp.

Irk F. (1974) A közúti közlekedés biztonságáért. Autó Motor 1974/24. szám 12-13. pp.

Irk F. (1974) A szociológiai tényezők hatása a városi közlekedés biztonságára. Városi Közlekedés, 1974/3. 174-180. pp.

Irk F. (1974) Információelmélet és közlekedés-kriminológia. Jogtudományi  Közlöny  1974/6. 306-313. pp.

Irk F. (1974) Kriminológia és rendszerelmélet. Jogtudományi Közlöny 1974/5. 224-230. pp.

Irk F. (1974) Nemzetközi konferencia a közlekedő ember magatartásáról. Belügyi Szemle, 1974/4. 52-55. pp.

Irk F. (1974) Orvospszichológia a közlekedésbiztonság szolgálatában.  Városi Közlekedés 1974/4. 224-226.pp.

Irk F. (1974) Situation of traffic delinquency in Hungary. In: Péteri, Z. (Ed by): The comparison of law. Akadémiai Kiadó Budapest, 251-267. pp.

 

1973.

Irk F. (1973) A járművezető magatartásának és a büntetőeljárás hatékonyságának kapcsolatáról. Magyar Jog és Külföldi Jogi Szemle, 1973/4. 227-230.pp.

Irk F. (1973) A közlekedési balesetek viktimológiai összefüggései. Belügyi Szemle, 1973/12. 93-96. pp.

Irk F. (1973) A közlekedési szabályszegések súlyosságának megítéléséről.  Belügyi Szemle, 1973/6. 58-61.pp.

Irk F. (1973) A közúti jelzőtáblák szerepe kriminológiai nézőpontból. Városi Közlekedés, 1973/3. 162-171. pp.

Irk F. (1973) A közúti tömegközlekedési balesetek okairól. Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok, X. kötet. 247-286.pp.

Irk F. (1973) A sértettek magatartásáról. Városi Forgalombiztonsági Szimpózium hozzászólásai. KÖZDOK, Budapest, 313-315. pp.

Irk F. (1973) Az ember és a környezet kapcsolata a közlekedésben. Felsőoktatási Munkavédelmi Közlemények, 1973/5. 86-107. pp.

Irk F. (1973) Kellemes utazás - hasznos tapasztalatok. Autó Motor 1973/16., 17. szám

Irk F. (1973) Rolle äußerer Bedingungen im Zusammenhang mit der Fahrtauglichkeit Referátum az I. IDBRA-konferenciára, Zürich,

 

1972.

Irk F. (1972) A közúti forgalomellenőrzés néhány időszerű kérdése. Belügyi Szemle, 1972/3. 50-53. pp.

Irk F. (1972) A közúti közlekedési balesetek helyszíni szemléinek néhány időszerű kérdése. Belügyi Szemle, 1972/11. 58-62. pp.

Irk F. (1972) A közúti közlekedési balesetokozás viktimológiai tipológiájához. Magyar Jog és Külföldi Jogi Szemle, 1972/5. 265-270.pp.

Irk F. (1972) A városi közlekedési balesetek kriminológiai nézőpontból. Városi Közlekedés, 1972/5. 356-363. pp.

Irk F. (1972) A városi tömegközlekedési balesetek néhány kriminológiai vonatkozásáról. Városi Forgalombiztonsági Szimpózium. KÖZDOK, 1972. 419-425. pp.

 

1971.

Irk F. (1971) Az új Kresz előtt. Belügyi Szemle, 1971/9. 49-53. pp.

Irk F. (1971) Az új Kresz és a tömegközlekedés. Belügyi Szemle, 1971/2. 73-78. pp.

Irk F. (1971) Olaszországi tapasztalatok. Autó Motor, 1971/1.,2. szám

 

Languages
  • Hungarian - English

    Hungarian - Magyarul
       English - Angol
News

NEW BOOK: UNPUNISHABLE SINS II. - The metamorphosis of the exploitation of man and the environment
Read more...

Unpunishable sins I. - Risk Management Of Transnational Economic Organisations
Read more...

Contact
an image
Prof. Dr. Ferenc Irk
Email: info@irkferenc.hu