PUBLICATIONS AND OTHER PAPERS

1971-1980

 

1980.

Irk F. & Pusztai L. (1980_01) Günther  Kaiser: Kriminologie. (Recenzió) Jogtudományi Közlöny, 1980/12. 885-890. pp 

PDF

 

Irk F. & Vág A. (1980) Egy üzemi balesetekkel kapcsolatos kriminológiai kutatás tapasztalatairól. Munkavédelem, 1980/4-6. 1-12. pp.

 

Irk F. (1980_03) A generális és a speciális prevenció összhangjának biztosítása a közlekedésben. Belügyi Szemle, 1980/3. 13-19.pp.

PDF

 

Irk F. (1980) A kriminológiai okfeltárás és a szakértői eljárás néhány további lehetősége az üzemi baleseteknél. Felsőoktatási Munkavédelmi Közlemények, 1980/2. 51-56.pp.

 

Irk F. (1980_05) A rizikó és a gondatlan bűncselekmények. Jogtudományi Közlöny, 1980/3. 178-186. pp

PDF

 

Irk F. (1980) Jelezzek, ne jelezzek ... .Népszava, 1980. június 7., 13. pp.

 

Irk F. (1980) Kezdjük már óvódás korban. Népszava, 1980. június 7., 12. p.

 

Irk F. (1980_08) Nézetek a büntetőjogi gondatlanságról I. In: Gödöny J. (szerk.): Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok, XVI. kötet 255-300. pp.

PDF

 

1979.

Irk F. (1979) A baleseti okok és a gépjárművezetői továbbképzés kapcsolatáról. Autóvezető, 1979/1. 28-29. pp.

 

Irk F. (1979_02) A forgalomellenőrzés és a prevenció hatékonyságának kapcsolatáról. Belügyi Szemle, 1979/8. 14-20. pp. 

PDF

 

Irk F. (1979_03) A gondatlan bűnözés struktúrája és dinamikája. In: Gödöny J. (szerk.):  Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok XVI. kötet. 249-273. pp. 

PDF

 

Irk F. (1979_04) A sértett magatartásának értékelése a technikai vívmányok alkalmazása során bekövetkező gondatlan bűncselekmények körében. Jogtudományi Közlöny, 1979/8. 493-499. pp. 

PDF

 

Irk F. (1979) Az elsőbbségadás tudománya. Népszava, 1979. augusztus 4., 12. p.

Irk F. (1979_08) Gondatlan viselkedés - balesetokozás - gondatlan bűncselekmény. Magyar Jog, 1979/3. 211-218. pp.

PDF

 

Irk F. (1979) Gondolatok a munkavédelemről. Autóvezető, 1979/2. 37-39. pp.

 

Irk F. (1979) Közúti balesetek. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1979. 472 pp.

 

Irk F. (1979) Ön hogyan szokott előzni? Népszava, 1979. június 2. 12. p.

 

Irk F. (1979) Vakvezetés. Népszava, 1979. április 14., 13. p.

 

Irk F. (1979_11) A gyermekekért. OKBT Színes 1979. március.

PDF

 

1978.

Irk F. (1978) A baleseti okok kutatásának kriminológiai szempontjai. Munkavédelem, 1978/10-12. 29-32. pp.

 

Irk F. (1978) A konfliktuselemzés mint a baleseti okkutatás tárgya. Városi Közlekedés, 1978/4. 258-263. pp.

 

Irk F. (1978_03) A kriminológia helyzete az NSZK-ban. In: Gödöny J. (szerk.): Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok XV. kötet, 301-326.

PDF


Irk F. (1978) Gondolatok a technika embere hibás viselkedésének okairól. Felsőoktatási Munkavédelmi Közlemények, 1978/3. 153-164. pp.

 

Irk F. (1978) Közlekedés-kriminológia. Jegyzet a Rendőrtiszti Főiskola részére. BM Tanulmányi és Propaganda Csoportfőnökség.

Irk F. (1978_06) Strafen - aber wie? In: Kuderna, H. (Hrsg): 12.Tagung der Österreichischen Gesellschaft für Unfallchirurgie 1976. Hefte zur Unfallheilkunde, Heft 130 342-348. pp.

PDF


Irk F. (1978_07) Mit ér a büntetés? Interjú. Készítette Bodnár Lajos. Magyar Hírlap 1978. október 27. 13. p.

PDF


Irk F. (1978_11) Két keréken. OKBT Színes, 1978. február

PDF

 

1977.

Bakóczi A. & Irk F. (1977_01) A tömegkommunikáció és az emberölés néhány összefüggéséről. Jogtudományi Közlöny, 1977/7. 395-403. pp.

PDF


Irk F. (1977_02) A közlekedési balesetekkel kapcsolatos bűncselekmények megelőzési irányai és eszközei. In: Gödöny J. (szerk.): Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok XIV. kötet 305-343. pp. 

PDF


Irk F. (1977_03) A közlekedési balesetet okozók személyének és cselekményének a társadalmi veszélyességéről. Magyar Jog, 1977/5. 413-423. pp.

PDF


Irk F. (1977) Autópályán. OKBT Balesetelhárítási kiadványsorozat.

 

Irk F. (1977) Autópálya-rendészet az NSZK-ban.  Belügyi Szemle Tájékoztatója, 23.sz. 86-93. pp.

 

Irk F. (1977-06) Felkészülni a veszélyre. Népszava, 1977. december 17., 14.p.

Irk F. (1977_07) Gesellschaftliche Zusammenhänge zwischen Verkehrskriminalität und Motorisierung. Zeitschrift für gesamte Strafrechtswissenschaft, Band 89. (1977) 285-297. pp.

PDF


Irk F. (1977) Közlekedés kriminológiai kutatások Szolnok megyében. Belügyi Szemle, 1977/8. 89-93. pp.

 

Irk F. (1977) Ötletek Salzburgból. Autó Motor 1977/14., 15. p.

 

Irk F. (1977_11) Búcsú Viski Lászlótól. Sírbeszéd 1977. szeptember 21.

PDF

 

1976.

Irk F. (1976) Nagy város - nagy gond. Népszava 1976. április 3. 11. p.


Irk F. (1976_02) Sebesség látszata, valósága, veszélye. Népszava 1976. május 8. 13. p

PDF


Irk F. (1976_03) Biztonság  - biztonsági öv. Népszava 1976. július 3. 13.p.

 

Irk F. (1976) Célba érés távirányítással. Autó Motor 1976/11. szám 29. p.

 

Irk F. (1976) Jobb munkahelyi légkörrel a közlekedés biztonságáért. Volán Kiskönyvtár

 

Irk F. (1976) Nyugatnémet utakon. Autó Motor 1976/1-7. szám

 

Irk F. (1976_07) Amit a sebességről tudni kell. OKBT Színes 1976

PDF


Irk F. (1976_08) Járművel városban. OKBT Színes 1976. február 13.

PDF

 

Irk F. (1976_09) Mit kell tudni az előzésről? OKBT Színes 1976. áprilisw 10.

PDF

 

Irk F. (1976_10) Napirenden: a biztonsági öv. OKBT Színes 1976. július 30.

PDF

 

1975.

Irk F. & Merényi K. (1975) A bűnelkövetővé válás egyes kérdései a közlekedési bűncselekményeknél. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Juridica et Politica Tomus XXII Fasciculus 3. Szeged

 

Irk F. (1975) A 12. Nemzetközi Forgalomtechnikai és Forgalombiztonsági Hét (Belgrád 1974. IX. 2-7.) Városi Közlekedés 1975/1.51-56. pp.

 

Irk F. (1975_03) Az ittas balesetokozás társadalmi veszélyessége egy kriminológiai kutatás tükrében. Magyar Jog, 1975/1. 28-31. pp.

PDF


Irk F. (1975) Kriminalsoziologie des Verkehrsverhaltens. Zeitschrift für Verkehrssicherheit 1975/1. 19-26. pp.


Irk F. (1975_05) Magángépjárművezetők baleseteiről. In: Gödöny J. (szerk.): Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok XII. kötet. 135-170. pp. 

PDF

 

1974.

 Irk F. (1974_01) Nemzetközi konferencia a közlekedő ember magatartásáról. Belügyi Szemle, 1974/4. 52-55. pp.

PDF


Viski L. & Irk F.(1974_02) Tömegtájékoztatási eszközeink közlekedésbiztonsági munkájáról. Belügyi Szemle, 1974/6. 23-32. pp.

PDF


Irk F. (1974_03) A hivatásos gépjárművezetők közlekedési baleseteinek okairól. In: Gödöny J. (szerk.): Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok, XI. kötet. 203-249. pp.

PDF


Irk F. (1974_04) A közlekedési bűncselekmények megelőzési lehetőségeinek és a büntetőeljárás hatékonyságának kapcsolatáról. Magyar Jog és Külföldi Jogi Szemle, 1974/1. 12-16. pp. 

PDF


Irk F. (1974) A közúti közlekedés biztonságáért. Autó Motor 1974/24. szám 12-13. pp.

 

Irk F. (1974) A szociológiai tényezők hatása a városi közlekedés biztonságára. Városi Közlekedés, 1974/3. 174-180. pp.

 

Irk F. (1974_07) Kriminológia és rendszerelmélet. Jogtudományi Közlöny 1974/5. 224-230. pp. 

PDF


Irk F. (1974_08) Információelmélet és közlekedés-kriminológia. Jogtudományi  Közlöny  1974/6. 306-313.

PDF


Irk F. (1974) Orvospszichológia a közlekedésbiztonság szolgálatában.  Városi Közlekedés 1974/4. 224-226.pp.

 

Irk F. (1974_10) Situation of traffic delinquency in Hungary. In: Péteri, Z. (Ed by): The comparison of law. Akadémiai Kiadó Budapest, 251-267. pp.

PDF

 

1973.

Irk F. (1973_01) A járművezető magatartásának és a büntetőeljárás hatékonyságának kapcsolatáról. Magyar Jog és Külföldi Jogi Szemle, 1973/4. 227-230.. pp.

PDF

 

Irk F. (1973_02) A közlekedési szabályszegések súlyosságának megítéléséről.  Belügyi Szemle, 1973/6. 58-61. pp.

PDF

 

Irk F. (1973_03) A közlekedési balesetek viktimológiai összefüggései. Belügyi Szemle, 1973/12. 93-96. pp.

PDF

 

Irk F. (1973) A közúti jelzőtáblák szerepe kriminológiai nézőpontból. Városi Közlekedés, 1973/3. 162-171. pp.

Irk F. (1973_05) A közúti tömegközlekedési balesetek okairól. In: Gödöny József (szerk.): Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok, X. kötet. 247-286. pp.

PDF

 

Irk F. (1973_06) A sértettek magatartásáról. Városi Forgalombiztonsági Szimpózium hozzászólásai. KÖZDOK, Budapest, 313-315. pp.

PDF

 

Irk F. (1973) Az ember és a környezet kapcsolata a közlekedésben. Felsőoktatási Munkavédelmi Közlemények, 1973/5. 86-107. pp.

 

Irk F. (1973) Kellemes utazás - hasznos tapasztalatok. Autó Motor 1973/16., 17. szám

 

Irk F. (1973) Rolle äußerer Bedingungen im Zusammenhang mit der Fahrtauglichkeit Referátum az I. IDBRA-konferenciára, Zürich.

 

1972.

Irk F. (1972) A közúti forgalomellenőrzés néhány időszerű kérdése. Belügyi Szemle, 1972/3. 50-53. pp.

PDF

 

Irk F. (1972) A közúti közlekedési balesetek helyszíni szemléinek néhány időszerű kérdése. Belügyi Szemle, 1972/11. 58-62. pp.

PDF

 

Irk F. (1972) A közúti közlekedési balesetokozás viktimológiai tipológiájához. Magyar Jog és Külföldi Jogi Szemle, 1972/5. 265-270.pp.

PDF

 

Irk F. (1972) A városi közlekedési balesetek kriminológiai nézőpontból. Városi Közlekedés, 1972/5. 356-363. pp.

 

Irk F. (1972) A városi tömegközlekedési balesetek néhány kriminológiai vonatkozásáról. Városi Forgalombiztonsági Szimpózium. KÖZDOK, 1972. 419-425. pp.

 

1971.

Irk F. (1971) Az új Kresz és a tömegközlekedés. Belügyi Szemle, 1971/2. 73-78. pp.

PDF

 

Irk F. (1971) Az új Kresz előtt. Belügyi Szemle, 1971/9. 49-53. pp.

PDF

 

Irk F. (1971) Olaszországi tapasztalatok. Autó Motor, 1971/1.,2. szám

 

 

Languages
  • Hungarian - English

    Hungarian - Magyarul
       English - Angol
News

NEW BOOK: UNPUNISHABLE SINS II. - The metamorphosis of the exploitation of man and the environment
Read more...

Unpunishable sins I. - Risk Management Of Transnational Economic Organisations
Read more...

Contact
an image
Prof. Dr. Ferenc Irk
Email: info@irkferenc.hu