PUBLICATIONS AND OTHER PAPERS

2019

 

Irk F. (2019_01) Kockázatkezelés és bűnözéskontroll

Ügyészségi Szemle 2019/4. 6-18. pp. In: http://ugyeszsegiszemle.hu/hu/201904/ujsag#6

Rezümé:

A kutatói megfigyelések azt jelzik, hogy bár a világot behálózó média ontja a legkülönbözőbb információkat, azonban a ma élő emberek döntő többségének fogalma sincs a jelen világunkat, és ennek jövőjét döntően befolyásoló összefüggésekről, amelyek épp ezért nem is foglalkoztatják őket. Ez a tény mind a gazdaság, mind a politika szereplői számára – rövidtávon – kifejezetten előnyös, hosszútávon pedig sem gondolkodni, sem tervezni nem szokásuk. Az állítás azzal egészíthető ki, hogy a világ (gazdasági szempontból) fejlettebb részében élő lakosainak jelentős része nemcsak áldozat, hanem – vásárló ereje függvényében, annak növekedésével arányosan – tevékeny részese számos olyan kártételnek, amelyek társadalmi veszélyessége ma már nem képezi vita tárgyát. Fogyasztásával – többnyire közvetve, ám aktívan –részt vesz részint a nála kedvezőtlenebb helyzetben lévő embertársai kizsákmányolásában, részint szűkebb és tágabb környezete visszafordíthatatlan tönkretételében. Az előzőekben bemutatott új bűncselekményekre a kriminálpolitikának tehát (egyelőre legalábbis) nem sikerült adekvát válaszokat találnia.

Épp ezért végre tényleg el kellene gondolkodni azon, hogy mi várható ezután, elveinkből mit szabad/kell feladnunk, s mit kell, és ha kell, mit tudunk megőrizni? Továbbra is minden megy a maga útján mindaddig, amíg fájdalmasan világossá nem válik, hogy a kapitalizmus eddig megismert egyetlen formája sem tartható fenn? Valóban egy olyan futószalagon rohan vagy taposómalomban mozog a világ, amiből – ha nem az alapoknál, és nem azonnal kezdünk el egy valódi modernizációt – később már nincs kiszállás?

Summary

The social and economic changes in the world are generating new risks to which the usual models prove to be often inadequate. In different parts of the globe different economic, political and legal systems are established, based on various cultural and moral principles thus they cannot avoid cooperating with each other. The new forms of exercising and sharing power, as well as the economic and political (im)balances of power shift the centers of focuses in the inherited conflicts of values and interests. As a consequence, the perception of the same danger can be different in time and space. In the context of the so called risk society, addressing present and future threats and damages would require unusual criminological, legal and more specifically, new approaches in the criminal justice, as well as new risk-management suitable to combat the new challenges. Nevertheless, the experiences to date have shown that the problem-oriented responses are still to be found and effectively applied.

PDF


 

Languages
  • Hungarian - English

    Hungarian - Magyarul
       English - Angol
News

NEW BOOK: UNPUNISHABLE SINS II. - The metamorphosis of the exploitation of man and the environment
Read more...

Unpunishable sins I. - Risk Management Of Transnational Economic Organisations
Read more...

Contact
an image
Prof. Dr. Ferenc Irk
Email: info@irkferenc.hu