PUBLICATIONS

1981-1990

 

1990.

Irk F. (1990) A közlekedésbiztonság jogi vonatkozásai. Közlekedési Közlöny 1990/40. 721-725. pp.

Irk F. (1990) A sebesség ára. Autópiac 1990/8. 20-21. pp.

Irk F. (1990) Az elvárhatóság jogi és morális vonzatai a közlekedési szabályszegéseknél. Magyar Jog 1990/7-8. 643-654. pp.

Irk F. (1990) Az erkölcs és a büntetőjog elméleti kérdései. Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok XXVII. kötet 7-62. pp.

Irk F. (1990) Éjjel a helyzet  bizonytalan. Magyar Rendőr 1990/9. 10-11. pp.

Irk F. (1990) Hol vagyunk mi még ettől? Magyar Rendőr 1990/20. 10. pp.

Irk F. (1990) Itt a piros, hol a piros! Autópiac 1990/9. 19-20. pp.

Irk F. (1990) Kedves ismeretlen kolléga a BKV-nél. Magyar Rendőr 1990/15. 12. p.

Irk F. (1990) Közlekedésbiztonság és közlekedésrendészet. Belügyi Szemle 1990/1. 72-77. pp.

Irk F. (1990) Mitől lesz nemzeti a nemzeti közlekedésbiztonsági program? Népszava 1990. december 3. 9.p.

Irk F. (1990) Nem akarásnak...  Magyar Rendőr 1990/17. 9.p.

Irk F. (1990) Rendezetlen számláink. Autóvezető 1990/4. 8-10. pp.

Irk F. (1990) Vigyázat! Csapda! Magyar Rendőr 1990/19. 10. p.

 

1989.

Irk F. (1989) A szükséglettől a tettig. Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok XXVI. kötet (1989) 7-43. pp.

Irk F. (1989) Az erkölcs és a jog viszonyának történeti fejlődése. Jogtudományi Közlöny 1989/4. 197-201. pp.

Irk F. (1989) Nemcsak a büntetőjog reformjáról van szó! Kriminológiai Közlemények 26-27. szám (1989.) 145-149.pp

 

1988.

Irk F. (1988) A skandináv kriminológia és kriminálpolitika. Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok XXV. kötet 286-318. pp.

Irk F. (1988) Irányzatok a tett morális és jogi értékeléséről. Magyar Jog 1988/11. 951-957. pp.

Irk F. (1988) Korinek László: Rejtett bűnözés című könyvéről. Belügyi Szemle 1988/8. 100-105. pp.

 

Irk F. (1988) Megállunk. Autóvezető 1988/4. 28-30. pp.

Irk F. (1988) Pillanatkép a magyar autósokról. I. rész. Autóvezető, 1988/3. 30-33. pp.

Irk F. (1988) Pillanatkép a magyar autósokról. II. rész. Autóvezető, 1988/4. 37-39. pp.

Irk F. (1988) Pillanatkép a magyar autósokról. III. rész. Autóvezető, 1988/5. 37-39. pp.

 

1987.

Irk F. & Destek M. (1987) Közlekedésbiztonság tompított fényszóróval. Belügyi Szemle, 1987/4. 12-18. pp.

Irk F. & Klobusitzky Gy. (1987) Közlekedés "földi folyosóban" XIV. rész. Autóvezető, 1987/1. 14-15. pp.

Irk F. & Klobusitzky Gy. (1987) Közlekedés "földi folyosóban" XV. rész. Autóvezető 1987/2. 14-16.pp.

Irk F. (1987) Az éjszakai közlekedés biztonsága. Autó Motor 1987/19. 3-5. pp.

Irk F. (1987) Baleset-meg(nem)előzés magyar módra. Belügyi Szemle 1987/6. 48-53. pp.

Irk F. (1987) Beszéljük meg! Napirenden a városi sebesség. Autó Motor 1987/3. 8-9. pp.

Irk F. (1987) Deviáció, gondatlan bűnözés, megelőzés. Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok XXIV. kötet 263-293. pp.

Irk F. (1987) Gondosak lehetünk, tökéletesek soha. I. rész. Autóvezető, 1987/2. 34-36. pp.

Irk F. (1987) Gondosak lehetünk, tökéletesek soha. II. rész. Autóvezető, 1987/3. 37-39. pp.

Irk F. (1987) Kriminologické suvislosti z okruhu nedbanlivostnej trestnej cinnosti spráhanej v MLR z nedbanlivosti. Aktuální problémy kriminologie VI 1987/1. 179-194. pp.

Irk F. (1987) Látni és látszani. Népszava 1987. március 25. 11. p.

Irk F. (1987) Napirenden a tompított fény. OKBT Színes 1987/VI.

Irk F. (1987) Unkarin tuottamuksellisen rikollisuusten kriminologista tarkastelna. Lakimies 5/1987 498-512. pp.

Irk F. (1987) Viski László nézetei a közlekedésbiztonság fokozásáról. Jogtudományi Közlöny 1987/8. 427-433. pp.

Irk F. (1987) Viski László nézetei a közlekedésbiztonság fokozásáról. In: Szabó, A. (szerk.): Viski László emlékkötet. Kriminológiai Közlemények 17. 51-70. pp.

 

1986.

Irk F. & Destek M. & Draskóczy M. (1986) A reakcióidőről - egy módszertani levél margójára. Magyar Jog, 1986/12. 1038-1043. pp.

Irk F. & Györgyi K. (1986) Közlekedési büntetőjog Keleten és Nyugaton. Magyar Jog, 1986/1. 85-86. pp.

Irk F. & Klobusitzky Gy. (1986) Közlekedés "földi folyosóban" IX. rész. Autóvezető 1986/1. 16-17. pp.

Irk F. & Klobusitzky Gy. (1986) Közlekedés "földi folyosóban" X. rész. Autóvezető 1986/2. 31-33. pp.

Irk F. & Klobusitzky Gy. (1986) Közlekedés "földi folyosóban" XI. rész. Autóvezető 1986/4. 26-27. pp.

Irk F. & Klobusitzky Gy. (1986) Közlekedés "földi folyosóban" XII. rész. Autóvezető, 1986/5. 29-30. pp.

Irk F. & Klobusitzky Gy. (1986) Közlekedés "földi folyosóban" XIII. rész. Autóvezető, 1986/6. 11-13. pp.

Irk F. (1986) A gondatlan bűnözés kriminál-szociológiai problémái. Kriminológiai Közlemények 12-13. szám 1986. 42-64. pp.

Irk F. (1986) A gondatlan bűnözés morfológiai jellemzői, oksági háttere. Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok XXIII. kötet 334-377. pp.

 

Irk F. (1986) A közlekedési szabálysértési nyilvántartási rendszer és a jogpolitika. Belügyi Szemle 1986/7. 80-85. pp.

Irk F. (1986) Az ittas vezetés kérdőjelei. Belügyi Szemle 1986/12. 53-55. pp.

Irk F. (1986) Ember, jármű, környezet. Autó Motor 1986/1. 23., 28. pp.

Irk F. (1986) Merényi Kálmán: "A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények kriminológiai vizsgálata " című kandidátusi értekezésének vitája a Magyar Tudományos Akadémián.  Jogtudományi Közlöny, 1986/3. 158-159. pp.

 

Irk F. (1986) Társadalom - közlekedésbiztonság - hatósági beavatkozás. Belügyi Szemle  1986/3. 29-35. pp.

Irk F. (1986) Társadalom és közlekedésbiztonság. Népszava 1986. május 29. 14. p.

Irk F. (1986) Über Fahrlässigkeitskriminalität in Ungarn. Recht in Ost und West 1986/1. 36-41. pp.

 

1985.

Irk F. & Destek M. (1985) A tompított fényszóró használata és a láthatóság a gyakorlatban. Közlekedésbiztonsági Figyelő 1985/3. 29-41. pp.

Irk F. & Destek M. (1985) A vakvezetésről. Népszava, 1985. január 31. 13. p.

Irk F. & Destek M. (1985) Tompított fényszóró és vakon vezetés. Közlekedésbiztonsági Figyelő 1985/1. 27-38. pp.

Irk F. & Klobusitzky Gy. (1981) Közlekedés "földi folyosóban" VIII. rész. Autóvezető, 1985/6. 4-6. pp.

Irk F. & Klobusitzky Gy. (1985) Közlekedés "földi folyosóban". IV. rész. Autóvezető, 1985/2. 30-31. pp.

Irk F. & Klobusitzky Gy. (1985) Közlekedés "földi folyosóban" V. rész. Autóvezető 1985/3. 13-14. pp.

Irk F. & Klobusitzky Gy. (1985) Közlekedés "földi folyosóban" VI. rész. Autóvezető 1985/4. 16-17. pp.

Irk F. & Klobusitzky Gy. (1985) Közlekedés "földi folyosóban" VII. rész. Autóvezető 1985/5. 25-26. pp.

Irk F. & Klobusitzky Gy. (1985) Közlekedés "földi folyosóban". III. rész. Autóvezető, 1985/1. 13-15. pp.

Irk F. (1985) A biztonságot szolgálja? Autóvezető 1985/1. 24-26. pp.

Irk F. (1985) A biztonságot szolgálja? Autóvezető, 1985/2. 24-27. pp.

Irk F. (1985) A bűnözés megelőzése jogi eszközeinek elméletéhez. Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok XXII.kötet 67-117. pp.

Irk F. (1985) A finnországi közlekedésbiztonságról magyar szemmel. Műszaki Élet 1985/1. 10. p.

Irk F. (1985) Das Straßenverkehrsstrafrecht in Ost und West. Landesbericht in Ungarn. In: Gralla, E. - Leonhardt,P. (Hrsg.): Das Straßenverkehrsstrafrecht in Ost und West. Referate zur V. Münchener Ost-West-Rechtstagung über den Straßenverkehrs durch das Straf- und Ordnungwidrigkeitsrecht in ausgewählten Ländern Ost- und Westeuropas 1985. Studien des Instituts für Ostrecht Münchener Band 35. Deutscher Bundes-Verlag GmbH. Bonn  239-254. pp.

Irk F. (1985) The social defence and the prevention of negligency. In: Vigh, J. (Ed. by:) Proceeding of the International Conference on Social Defence and Crime Prevention. Budapest 1985. 161-166. pp.

 

1984.

Irk F. & Destek M. (1984) A biztonság lehetőségei és korlátai a kijelölt gyalogátkelőhelyek térségében. Városi Közlekedés 1984/1. 11-17. pp.

Irk F. & Klobusitzky Gy. (1984) Közlekedés  "földi folyosóban". I. rész. Autóvezető, 1984/5., 9-11. pp.

Irk F. & Klobusitzky Gy. (1984) Közlekedés  "földi folyosóban". II. rész. Autóvezető, 1984/6., 7-8. pp.

Irk F. (1984) A bűnmegelőzés jogi eszközei. Igazságügyi Minisztérium Tudományos és Tájékoztatási Főosztálya kiadványai, 7. tanulmánykötet. 286-322. pp.

Irk F. (1984) A gondatlan bűnözés megelőzési kérdései. Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok XXI. kötet. 222-265.pp.

Irk F. (1984) A magyar és a finn közlekedésbiztonság összehasonlító elemzése. I.rész. Autóvezető, 1984/3. 33-38. pp.

Irk F. (1984) A magyar és a finn közlekedésbiztonság összehasonlító elemzése. II. rész. Autóvezető 1984/4. 32-34. pp.

Irk F. (1984) A szankcionálás szerepe a gondatlan bűncselekmények megelőzésében. Magyar Jog. 1984/5. 442-451. pp.

Irk F. (1984) A társadalomvédelem és a gondatlan bűnözés megelőzése. In: Vigh, J. (szerk.): A társadalom védelme és a bűnözés megelőzése. Nemzetközi tudományos konferencia anyaga. Budapest, 118-122. pp.

Irk F. (1984) Accident - probability - necessity - negligence. Acta Juridica 1984/3-4. 343-363. pp.

Irk F. (1984) Háztartási balesetek - prevenciós lehetőségek szakértői szemmel. In: A IV. Országos Igazságügyi Szakértői Értekezlet Műszaki Tagozata előadásai. Budapest 1984. okt. 18-19. 21-23. pp.

Irk F. (1984) Uplatnováni deterministické pricinnosti v okruhu trestnych cinu spáchanych z nedbalosti. Aktuálni problémy kriminologie IV. Praha 1984. 76-87. pp

 

1983.

Irk F. & Destek M. (1983) A KRESZ szerepe a közlekedésbiztonságban. Autóvezető, 1983/3. 12-15. pp.

Irk F. & Jankó A. & Merényi K. (1983) Új távlatok a közlekedési bűncselekmények megelőzésében. (Konfliktuselemzés  a közlekedésben.) Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Juridica et Politica. Tomus XXX. Fasciculus 3.

Irk F. & Klobusitzky Gy. (1983) "Láss, ne csak nézz!" Autó Motor, 1983/2., 42. pp.

Irk F. & Klobusitzky Gy. (1983) Falun...  Autó Motor, 1983/18., 36.pp.

Irk F. & Klobusitzky Gy. (1983) Folyosóban. Autó Motor, 1983/14., 8.pp.

Irk F. & Vág A. (1983) A bűnmegelőzés szociálpolitikai eszközei. In: Szük L. (szerk.): A bűnmegelőzésről I. Igazságügyi Minisztérium Tudományos és Tájékoztatási Főosztálya kiadványai 5. 33-63. pp.

Irk F. (1983) A gondatlan bűnözés oksági kérdései. Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok XX. kötet. 144-173.pp.

Irk F. (1983) Elképzelések a bűnözés megelőzésének szervezeti rendszeréről. Magyar Jog, 1983/10. 919-923. pp.

Irk F. (1983) Ellenőrzés, büntetés és a balesetmegelőzés. Belügyi Szemle, 1983/9. 10-17. pp.

Irk F. (1983) Gondolatok a vétkes gondatlanság megelőzéséről. Jogtudományi Közlöny, 1983/12. 777-778. pp.

Irk F. (1983) Szituáció - veszélyszituáció - bűncselekmény-szituáció. Jogtudományi Közlöny, 1983/8. 520-526.pp.

 

1982.

Irk F. & Destek M. (1982) Járművezető - gyalogos partnerkapcsolata Békéscsabán. Békés Megyei Népújság. 1982. november 13. 12. pp.

Irk F. & Jankó A. (1982) From Trouble to Conflict Situation. Reports from Liikennneturva 24/1982. The Central Organisation for Traffic Safety - Finland

Irk F. & Klobusitzky Gy. (1982) A füst is hasznos lehet. Autó Motor 1982/14., 45. pp.

Irk F. & Klobusitzky Gy. (1982) Ajándék információ. Autó Motor, 1982/12., 9.pp.

Irk F. & Klobusitzky Gy. (1982) Csalóka torkolat. Autó Motor 1982/1., 34. pp.

Irk F. & Klobusitzky Gy. (1982) Holttér. Autó Motor, 1982/6., 45. pp.

Irk F. & Klobusitzky Gy. (1982) Látszatnyugalom. Autó Motor 1982/17., 41. pp.

Irk F. & Klobusitzky Gy. (1982) Vigyázat, útszűkület! Autó Motor 1982/2., 43. pp.

Irk F. (1982) A konfliktus-szituációtól a balesetig. Autóvezető, 1982/4. 3-6. pp.

Irk F. (1982) A véletlen megítélésének egyes elvi kérdései - különös tekintettel a technikai gondatlanságra. Jogtudományi Közlöny, 1982/10. 798-808. pp.

Irk F. (1982) A zöld lámpa felé haladva. Autó Motor 1982/4., 45. pp.

Irk F. (1982) Az alkohol szerepe az üzemi balesetekben. Felsőoktatási Munkavédelmi Közlemények, 1982/4. 148-161. pp.

Irk F. (1982) Nézetek a büntetőjogi gondatlanságról II. Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok XIX. kötet. 153-181. pp

 

1981.

Irk F. & Fehér L. (1981) A közlekedési jogról és alkalmazásáról mindenkinek. Közgazdasági és Jogi Kiadó, Budapest.

Irk F. & Klobusitzky Gy. (1981) Balra, lassíts! Autó Motor, 1981/20., 45. p.

Irk F. & Klobusitzky Gy. (1981) Egy tipikus kerékpáros. Autó Motor, 1981/13., 45. p.

Irk F. & Klobusitzky Gy. (1981) Megállásra készen. Autó Motor, 1981/10., 45. p.

Irk F. & Klobusitzky Gy. (1981) Társra várva. Autó Motor, 1981/16., 45. p.

Irk F. (1981) A balesetmegelőzés politikai vetületei. Felsőoktatási Munkavédelmi Közlemények, 1981/5. 70-86.pp

Irk F. (1981) A társadalmi rétegződés kriminológiai és büntetőjogi vetületeinek rendszere. Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok XVIII. kötet. 90-120. pp.

Irk F. (1981) A zavartól a konfliktus-szituációig. Autóvezető, 1981/5. 19-21. pp.

Irk F. (1981) Az üzemi balesetek és a büntetőeljárás. Belügyi Szemle, 1981/8. 16-22. pp.

Irk F. (1981) Az üzemi balesetek megelőzésének jogi eszközeiről. Magyar Jog, 1981/5. 400-408. pp.

Irk F. (1981) Járművel vagy gyalog, az úton társak vagyunk. Népszava, 1981. november 28. 13. p.

Irk F. (1981) Konfliktuskutatás. Járjuk az utat, 1981/2., 5.p.

Irk F. (1981) The evaluation of the behaviour of the injured party in respect of unintentional criminal offences occuring in connection with the application of technological achivements. Acta Juridica XXIII/3-4. 329-343. pp.

G. Irk F. (1981) Vasúti átjáró - mit tegyek? Autóvezető, 1981/1. 20-21.pp. 

 

Languages
  • Hungarian - English

    Hungarian - Magyarul
       English - Angol
News

NEW BOOK: UNPUNISHABLE SINS II. - The metamorphosis of the exploitation of man and the environment
Read more...

Unpunishable sins I. - Risk Management Of Transnational Economic Organisations
Read more...

Contact
an image
Prof. Dr. Ferenc Irk
Email: info@irkferenc.hu