PUBLICATION

2015

  Viktimológia, közösségi és szituációs bűnmegelőzés. Belügyi Szemle 2015/4. 5-20. pp.

Victimology; Community and situational crime prevention.

Short summary:

The victimological experience can be utilized in crime prevention. Community and situational crime prevention is an important task to provide assistance to conduct the certification, which can be avoided by someone as a victim of crime involved. 

Bűnözéskontroll extra: a transznacionális termelési hálózatok kockázatmenedzselésének sajátos vonásairól. In: Hack Péter - Király Eszter - Korinek László - Patyi András (szerk.): Gályapadból laboratóriumot. Tanulmányok Finszter Géza professzor tiszteletére. ELTE Eötvös Kiadó Budapest, 2015. 343-354. pp.

 

A hatalommal és az erőfölénnyel visszaélés kriminológiai vonatkozásai. In: Vókó György (szerk.): Kriminológiai Tanulmányok 52. OKRI Budapest, 2015. 122-147. pp.

Abuse of power (dominance) in criminological aspects

Summary:

Abuse of dominance is an essential characteristic of the majority of intentional criminal acts. Althoug the phenomenon itself is not new, the modi operandi have changed significantly in the context of current transnational trade. Therefore the content and form of these types of crimes are different from the traditional forms of crimes. Hoewer the legislative response strategy does not go beyond the traditions, and therefore it is either delayed or inadequate, or both in the same time. That is why the abuse of dominant position means danger to society. 


Megbüntethetetlen bűnök I. Transznacionális gazdálkodó szervezetek kockázatmenedzselése. Bíbor Kiadó Miskolc 2015.
Unpunishable sins I. Risk Management Of Transnational Economic Organisations
With English content and summary.

 

 

 

 

Languages
  • Hungarian - English

    Hungarian - Magyarul
       English - Angol
News

NEW BOOK: UNPUNISHABLE SINS II. - The metamorphosis of the exploitation of man and the environment
Read more...

Unpunishable sins I. - Risk Management Of Transnational Economic Organisations
Read more...

Contact
an image
Prof. Dr. Ferenc Irk
Email: info@irkferenc.hu